תקני אש ישראלים

תקני אש ישראלים עיקריים לבנייה - 
הסברים קצרים להבנה\ידיעה כללית.

3 תקנים עיקריים :

תקן 755 
מאפיין את רמת הדליקות של החומר,
חומר דליק | לא דליק 

תורם לבעירה | לא תורם לבעירה
תקן 931
לכמה זמן מערכת קיר בהרכב מסוים מעכבת אש .
חצי שעה | שעה | שעתיים

תקן 921
מורה אילו חומרי גמר מותר להשתמש לפי רמת דליקות
בהתחשב ב : 

ייעוד מבנה,מיקום במבנה.
ועוד ....


תקן אש 755 - מאפיין את רמת הדליקות של חומר  
בדיקה שונה לקירות פנים ובדיקה שונה לקירות וחיפוי חוץ


קירות פנים - 755
לקירות פנים החומרים נבדקים לפי  שיטת בדיקה אירופאית
EN-13501-1 
בה קובעת תרומתו של החומר  לחום בשיא הבעירה.
(החל מ 2016)
בנוסף נבדקים מאפייני צפיפות עשן ,עיוות צורה,התפרקות  וטפטוף של החומר בעת בעירה.
ציון דרגת הדליקות ניתן באותיות אנגליות -
חומר לא דליק ברמה הגבוהה ביותר  = A
חומר דליק = F (לא יכול לשמש כגמר)

ציונים לצפיפות עשן ,אות מציינת -  S 
מעט עשן=1 | הרבה עשן=  3 ומעלה
ציונים לעיוות התפרקות אות מציינת - D
טפטוף דרגה 1 = מעט | דרגה 3= טפטוף רב
תעודת הבדיקה היא לצמיתות ,אין צורך לחדש.
הציון מופיע בתעודת הבדיקה 
לצפייה בתעודת בדיקה  לדוגמא לחץ כאן


הציונים לפי 755 קירות פנים מ 2016 
A       
חומר ללא תרומה להתפתחות אש 
B
תרומה מאוד מוגבלת להתפתחות אש
C
תרומה מוגבלת להתפתחות אש
D
תרומה מקובלת להתפתחות אש
E
תרומה מקובלת לתגובה בשריפה
F
ביצוע לא מוגדר

קירות וחיפויי חוץ - 755

לקירות חוץ החומרים נבדקים לפי  ת"י 755  
בה קובעת מהירות התפשטות הלהבה 
(החל מנובמבר  2011) 
בנוסף נבדקים מאפייני צפיפות עשן ,עיוות צורה,התפרקות  וטפטוף של החומר בעת בעירה.
ציון דרגת הדליקות ניתן באותיות רומיות
חומר לא דליק ברמה הגבוהה ביותר  =VI
חומר דליק = 2B

בנוסף נבדקים מאפייני צפיפות עשן ,עיוות צורה,התפרקות  וטיפטוף של החומר בעת בעירה. 
ציונים לצפיפות עשן ,אות מציינת -  S 
מעט עשן=1 | הרבה עשן=  3 ומעלה
ציונים לעיוות התפרקות אות מציינת - D
טפטוף דרגה 1 = מעט | דרגה 3= טפטוף רב
הציון מופיע בתעודת הבדיקה 
לצפייה בתעודת בדיקה  לדוגמא  לחץ כאן 


הציונים לפי 755 קירות וחיפויי חוץ  
VI        
ללא התפשטות להבה ,ללא חומרים אורגנים
V
התפשטות להבה מינימלית 
IV
התפשטות להבה מוגבלת מאוד
III
התפשטות מוגבלת 
1B
התפשטות מקובלת
2B
התפשטות להבה גבוהה


דוגמאות דרגות דליקות לחומרים 

קירות וחיפוי חוץ
קירות
פנים
לוחות פיירבורד 
IV
A
לוחות וילה בורד                                
V
  A 1
לוחות גבס 
V
     B
לוחות קלקר
B2
     E
 


תקן 931  
משך זמן עיכוב אש ע"י  מחיצה בחתך מסוים 
בודק זמן עמידות של מחיצה\קיר 
ציונים מתקבלים בדקות 
לפי המדדים :
1. איבוד שלמות 
2. איבוד יציבות 
3. בידוד
התוצאות מופיעות בתעודת הבדיקה .
לתוצאות נספח חתך קיר מחייב.
לצפייה בתעודת בדיקה  לדוגמא  לחץ כאן 


תקן 921
אילו חומרים מותר להשתמש  בהתחשב ברמת הדליקות
ובהתחשב בייעוד המבנה ומיקום החומר במבנה 

1. ייעוד המבנה 
הדרישות משתנות לפי ייעוד המבנה
מגורים צמוד קרקע \ רב קומות \ בית חולים \ מוסד חינוך 

2. האזור במבנה 
בכל אזור במבנה הדרישות שונות :
חדר מדרגות \ חדר כניסה \ מרפסת \ מרתף \ פיר מעלית 

רמת דליקות של חומרי הגמר חייבים להיות
בעלי ציון D ומעלה .


תקן 921 לא דורש ולא מגדיר את רמת הדליקות 
לחומרי בידוד בתוך מחיצה .
בדיקות התאמה של המבנה לפי תקן 921 נעשות לפי דרישת הבעלים ע"י מכון התקנים.כדאי להתייעץ עם רוטנברג,

אנחנו ברוטנברג לומדים את החומרים ,
בוחנים את ההצלחות והכשלים לאורך זמן עם אלו
שרכשו והשתמשו ולפי התוצאות
אנו מייעצים על חומרים ושיטות המתאימים ביותר
מעל 90 שנים.

כל הזכויות שמורות ל-
מ.רוטנברג ובניו בע"מ ,
הרצליה 09-9554406 ,


 נושאים קשורים
לחץ על השורה או על התמונה
 מחירים קשורים
לחץ על השורה או על התמונה 

 

עדכון אחרון בתאריך 19.12.2021