תפסנים לפינות טיח דגם גרמני

מייצבי פינות טיח גרמניות