עלון טכני ג'ימס הארדי

 


13.12.2016
 קוד המגורים הבינלאומי IRC
אינו מכיר יותר 
בלוחות גבס ירוקים כתשתית להדבקת אריחים בחדרים רטובים.
הקוד מכיר
במוצרי צמנט ,צמנט סיבי ומוצרים עמידי לחות ללא חיפוי נייר.

לצפייה בעלון המתורגם לעברית 
לחץ כאן 

לצפייה בעלון המקורי (אנגלית)   
לחץ כאן