לוחות ג'ימס הארדי לבנייה חכמה

לוחות בטון פייבר צמנט (צמנט בורד מתקדם) תוצרת "ג´ימס הארדי" אוסטרליה,
בישראל משנת 1999