מערכת פילוס רצפה

תוצ' ריימונדי איטליה

מערכת פילוס חכמה ופשוטה – חובה לכל רצף

לתוצאות טובות
רכוש לרצף   .....


צלבים \ ספייסרים יודעים לתת דיוק במרחק
אך לא במישור,

המערכת מונעת תופעות של פינות אריחים
בולטות או שקועות .

מערכת חכמה ופשוטה כמו שרק האיטלקים יכולים ליצור. 

                                                                                                 
מחירים לא כוללים מע"מ
עדכון אחרון בתאריך 10.5.2019  
                                       
לסרטון לחץ על התמונה

מקטכמות

מחיר

10481

ספייסר פילוס 3D 
למפגש 

4 פינות ,
1.5 מ"מ
עובי אריח 

עד  12 מ"מ   

500
יח'

234
 

10487

ספייסר פילוס 3D 
למפגש 4 
פינות
1.5 מ"מ
עובי אריח 

עד
 12 מ"מ   

250
יח'

123

10486

ספייסר פילוס
RLS
בין שני אריחים
1.5 מ"מ
עובי אריח
מ 12 מ"מ
עד 20 מ"מ  

 

 

400
יח'

200

10480
ספייסר פילוס
RLS
בין שני אריחים
1 מ"מ
עובי אריח
עד  12 מ"מ 

250 יח'
113
 

10482

ספייסר פילוס
RLS
בין שני אריחים
1 מ"מ
עובי אריח
עד  12 מ"מ 

500
יח'

213
 

10489

ספייסר פילוס
RLS
בין שני אריחים
3 מ"מ
עובי אריח
עד  12 מ"מ

250
יח'

113
 

10490

ספייסר פילוס
RLS
בין שני אריחים
3 מ"מ
עובי אריח
עד  12 מ"מ

500

יח'

213
 

10488

קלינים למערכת פילוס 

500
יח'

303

10484

קלינים למערכת פילוס 

250
יח'

157
 

10430

פלייר יעודי
למערכת 
RLS ספייסרים

1
יח'

157

מחירים לא כוללים מע"מ
עדכון אחרון בתאריך 10.5.2019

מחירים קשורים

קלין למערכת פילוס אריחים ריימונדי איטליה

עדכון אחרון בתאריך 10.5.2019


 
ספייסר במערכת פילוס תוצרת ריימונדי איטליה
פילוס קיר עם מערכת פילוס ריימונדי איטליה
פלייר להידוק ספייסרים לקלינים תוצרת ריימודי איטליה
בתמונה רואים שהידוק הקלין לספייסר מיישר את האריחים ולא יהיו בליטות של אריחים או פינות