עומס משקל לוחות רצפה למהנדסים

נתונים על לוחות דחוסים לרצפות קלות,לשימוש חיצוני ופנימי

תוספת גלריה בבית פרטי תל אביב
תוספת קומת ביניים בבית פרטי תל אביב
תוספת מרפסות בשיטה היבשה ברמת השרון
תוספת מרפסות מלון הגושרים
תוספת מרפסות מלון לוט
תוספת 800 מ"ר קומת ביניים משרדים- מגדל ויטה רמת גן
תוספת 72 סלון מרפסת ,גבעתיים טבנקין
תוספת 70 מרפסות ,מלון הגושרים